Tribūna

Kai užaugsiu būsiu rašytojas

install.exe (24 dalis) 0

by


2014-05-01

Uncategorized

Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Devinta dalis, Dvylikta dalis, Trylikta dalis, Penkiolikta dalis, Septyniolikta dalis, Devyniolikta dalis Dvidešimta dalis, Dvidešimt pirma dalis Dvidešimt antra, Dvidešimt trečia

Leonidas sėdėjo ant stalo ir gurkšnojo kavą, šalia jo gulėjo raudoni languoti marškiniai. Alfas atidarė 913 kabineto duris.
– Ar gali patikėti, jie dar nesugebėjo sutvarkyti tinklo? – vietoj pasisveikinimo tarė reindžeris.
– Žinau… – atsakė Blankas. – Kas ten šalia tavęs?
– Marškiniai… Kaip tik norėjau apie juos su tavim pasikalbėti.
– Prie tų marškinių tau reiktų botų ir šiaudinės skrybėles.
– Eee… Aš juos turiu… Kaip ir… Iš kur žinai?
– Tai buvo ūkininkų aprangą iš serialo „Vasara Rūgių kaime“.

– Hm… Aš įsakiau, areštuoti visus „DLNP transportas“ laivus ir siuntinius. Vakar gavo visą partiją tokių drabužių. Ar tu tikras, kad būtent „DLNP transportas“ krovinyje buvo siųstuvas, kuris pasiuntė signalą droidams?
– Sakyčiau 99% tikimybė. Logiškai mąstant, tai neturėtų būti nuolatinis klientas. Be to jeigu tai paskutinis įvežtas krovinys, tai būtų per daug įtartina. Tačiau reiktų patikrinti su kitomis planetomis. Rodais minėjai, kad droidų vagysčių buvo ir kitur?
– Taip, bet palyginimas neduos konkrečių įrodymų. Žinau, kad šis krovinys turėjo keliauti į sandėlį, kuriame buvo sustojęs ir baltasis furgonas, bet padarius kratą sandėlis buvo tuščias. Aš neturiu įrodymų ir negaliu jų ilgiau sulaikyti…
– Už tai aš turiu įrodymų, – pasigyrė Alfas parodydamas įkalčių paketą su telefonu jame.
– Kas čia yra?
– Vienkartinis telefonas iš kurio skambino Vilos žudikas. Ant jo yra pirštų antspaudai.
– Kieno?
– Nežinau… Policijos tinklas neveikia… Bet tai dar ne viskas, – Blankas išsitraukė iš kišenės savo telefoną ir parodė video.
– Kad tave kur skrudinti kebabai! – nusikeikė reindžeris.
– Aš net nesuprantu kaip tai iš viso įmanoma. Juk nelogiška, galvoti, jog kas nors renkasi aptarinėti nusikaltimo penktą valandą ryto, kai Bretas baigia darbą.
– Įmanoma, bet dabar yra įvairių priemonių, kurios gali suklaidinti mirties laiką, jei nedarai detalaus patikrinimo. O mes juk detalaus nedarėme.
– Tiesa, ar dabar galėtume?
– Viskas priklauso nuo to kaip gavai šitą video.
– Man jį atsiuntė paštu.
– Hm… deja, teisme tokio video negalėtume pateikti kaip įrodymo, vadinasi, reikia kitos priežasties detaliam skrodimui užsakyti.
– Tuomet prie šito galėsim grįžti, kai išaiškinsim šarvuočio apiplėšimą.
– Kodėl tu manai, kad tai susiję? Aišku, čia užsiima kažkokia nelegalia veikla, bet nėra jokios užuominos apie šarvuotį.
– Bet juk trečiasis žmogus akivaizdžiai yra Darenas Jankelis.
– Kaip tu gali žinoti? Juk nesimato veido.
– Kūno forma atitinka. Balsas.
– Teismas tokių įrodymu nepriims.
– Aš net gi žinau, kas organizuoja visą apiplėšimą!
– Na, kas? – Milininis gurkštelėjo kavos iš puodelio.
– Mirtinas aštuonetas, – pareiškė Alfas.
Reindžeris užspringo ir ėmė kosėti:
– Kas?
– Mirtinas Aštuonetas. Viskas sutampa. Jie prieš maždaug šešiasdešimt metų įvykdė lygiai tokį patį nusikaltimą.
– Ar tu žinai, kad Mirtinas Aštuonetas per paskutinius keturiasdešimt metų neįvykdė nei vieno nusikaltimo?
– Tai galbūt sėdėjo kalėjime ir tik neseniai išėjo.
– O galbūt numirė? Juk daug laiko praėjo. Ir kodėl ta pati grupė turėtų daryti lygiai tokį patį nusikaltimą antrą kartą?
– Eee…
– Iš kur ištraukei tą Mirtiną Aštuonetą?
– Radau Archive, – Alfas padavė Leonidui storą papkę.
Reindžeris ją pavartė:
– Neįtikėtina… Tokios informacijos negalėjo būti Archyve. Archyvas saugo tik šios planetos policijos tirtus nusikaltimus. O čia reindžerio Džonatono Bufnoro bylos. Šita informacija turėtų būti įslaptinta.
– Tu ją sunaikinsi?
Milininis kiek pagalvojo ir tarė:
– Turėk, vis tiek čia pusės amžiaus senumo informacija, bet jeigu kas nors ras pas tave, gali susilaukti problemų.
Supypsėjo reindžerio telefonas, matęs, jog skambina Korpuso Sekretorius, Milininis numetė skambutį.
– Aš turiu pasikalbėti su viršininku, – tarė Leonidas. – O po to skirsiu į stotį dėl droidu. Keliausi kartu ar turi reikalų dėl savo bylos?
– Žinoma keliausiu, – atsakė Alfas.
Milininis nušuoliavo į prezidento tualetą ir surinko Sekretoriaus numerį:
– Pratęsim pokalbį?
– Taip, žinoma. Turiu svarbių naujienų, – pasakė Korpuso Sekretorius. – Pasirodo mūsų sistema buvo nulaužta. Dabar mūsų gykai dirba be miego, artimiausiu metu bus paleista nauja žymiai saugesnė.
– O aš visuomet galvojau, kad mūsų saugumas aukščiausio lygio.
– Ką vienas žmogus sukūrė, kitas gali sugriauti. Bet tu teisus, tik viena organizacija Sąjungoje galėjo nulaužti mūsų sistemą – tai Oktagonas. Deja, mes neturim jokių įrodymų, tik įtarimus.
– O Alfas?
– Jis buvo tau paskirtas pasinaudojant mūsų sistema nulaužimo metu.
– A?
– Mes manome, kad jis yra Oktagono agentas, nors mes nelabai suprantame, kokie galėtų būti jo tikslai. Tas paskyrimas atrodo, toks beprasmis…
– Ar man reikėtų išplėšti prisipažinimą bet kokiomis priemonėmis?
– Ne, jį reikia įveikti gudrumu, kad pasinaudodami juo galėtume surinkti įkalčius prieš Oktagono savivalę. Oktagonas yra Ginkluotų pajėgų ministerijos padalinys ir neturi teisės kištis į Sąjungos vidaus reikalus. Jeigu surinksi įrodymus, tuomet ne tik prezidentas, bet ir parlamentas neturės pasirinkimo, kai panaikinti šį dalinį.
– Supratau, bet tai skamba komplikuotai.
– Tu visuomet susitvarkydavai, tikiuosi ir šį kartą neapvilsi.
– Klausau sere.
– Tai dar ne viskas. Turiu tau specialią misiją. Reikia pašalinti Dangaus Taiškos bažnyčios Pranašę.
– Kuo jinai nusikalto? – Milininis nusižiovavo.
– Jinai nepatinka Ozelono planetos imperatoriui. Prezidentui reikia Ozelono balso. O man reikia kai ko iš prezidento. Žodžiu tokia mitybos grandinė gaunasi.
– O man iš jūsų nieko nereikia.
– Tu čia man nemalk šūdo, – sekretorius pagrūmojo kumščiu. – Aš tavo subinę dengiu aštuoniasdešimt metų.
Milininis atsiduso:
– O kaip droidų vagystės?
– O kam jie rūpi? – nustebo Sekretorius, bet pamatęs susiraukusi reindžerio veidą, tuoj pat pridūrė. – Prie to galėsi grįžti vėliau. Šitai misijai aukščiausias prioritetas.
– Klausau, sere. Tik sutvarkau vieną reikalą ir iš karto skrendu į Ozeloną. O ką daryti su Alfu?
– Pasiimk kartu. Jeigu jis liks Serpentine, kaip iš jo ištrauksi, tai ko mums reikia?
– Supratau.

——————————————————————–
Klausimas skaitytojams:
Ar Alfas yra Oktagono agentas?