Tribūna

Kai užaugsiu būsiu rašytojas

install.exe (9 dalis) 1

by


2014-02-03

Uncategorized

Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trečia dalis, Penkta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis

Alfas antrą kartą įžengė į 913 kabinetą ir dabar suprato ko nepastebėjo pirmą kartą: kabinate te stovėjo viena kėdė už kolegos stalo. Jaunuolis apėjo savo stalą ir pamatė šalia jo stovinčią taburetę. Išsitraukęs nosinę pirmiausiai nušluostė dulkes nuo taburetės, vėliau nuo stalo. Atsisėdo. Taburetė buvo truputėli per žema, bet matyt, kol kas bus gerai. Nuo anksčiau paliktos dėžės pasiėmė dokumentų krūvą ir ėmė juos kantriai pildyti.

Komisaro kabinetas buvo gerokai didesnis nei kitų pareigūnų, tačiau irgi su skaitmeniniu lango, ant kurio palangės augo skaitmeninis augalas. Skaitmeninis augalas galėjo žydėti tuomet kada tu nori, o palaistyti jį galima vienu mygtuko paspaudimu per tinklą. Ar gali egzistuoti koks nors nuostabesnis išradimas žmonijos istorijoje?
Ant kitos sienos kabėjo interaktyvus žemėlapis raudonais taškais žymintis bylas, kurių tyrimu asmeniškai domėjosi kabineto savininkas.
Gana apkūnus komisaras dėka gigantiško stalo ir atitinkamo fotelio atrodė lieknas. Staiga atsidarė kabineto durys. Komisaras išjungė monitorių, kad niekas nepamatytų ką jis tuo metu veikė ir pažvelgė į įsiveržėlį:
– O čia tu, Milinini, užeik, nesikuklink. Laukiau kada pasirodysi. Kaip byla?
Komisaras atsidarė stalčių, iš jo išsitraukė konservų dėžutę ir atlupęs dangtelį susidomėjęs pažvelgė į jos turinį.
– Byla gerai… Apklausėm nukentėjusį, tačiau dar nemačiau ekspertizės rezultatų, gal nusikaltėliai paliko kokių pėdsakų… Kai žinosiu, galima bus pakalbėti ką nors konkrečiau.
– Suprantama. O kaip tavo porininkas? – Komisaras paėmė už uodegos vieną žuvelę varvančią aliejumi ir visą prarijo. Milinis susiraukė, nors jau metus gyveno Serpentino planetoje, tačiau niekaip negalėjo priprasti prie šio vietinių gyventojų papročio. Tos žuvys dvokė lyg pusmetį neskalbtos vyriškos kojinės. Atidarius konservų dėžutę tas aromatas užpildė visą patalpą.
– Dėl to ir atėjau pas jus pakalbėti. Tai kažkokia klaida.
– Džiaugiuosi, kad mūsų nuomonės šituo klausimu sutampa. Dirbdami su tavim žuvo geriausi šio komisariato pareigūnai. Naujokas su tavim netems nė dienos… – staiga suvokęs ką pasakė komisaras pakėlė akis nuo konservų dėžutės. – Tikiuosi jis dar gyvas?
– Jis visiškai sveikas. Bet aš tikrai negaliu dirbti su žmogumi, kuris negali pasirūpinti pats savim. Aš ne auklė.
– Aš irgi taip sakau. Ta prasme pasakiau. Kai tik sužinojau iš karto užprotestavau šitą paskyrimą. Bet ten viršuje žino geriau. Mano protestas buvo atmestas. Net jei šį vienintelį kartą aš tikrai noriu tau padėti, deja, nieko negaliu padaryti. Kreipkis į savo viršininką, gal jis tau paaiškins kas čia darosi.
Milininis apsisuko ir išėjo iš kambario. Komisaras nubraukė riebaluotą ranką į popierių krūvą, kuri greičiausiai tik tuo tikslu gulėjo ant stalo ir įsijungė monitorių.

*****

Alfas nusileido į pirmą aukštą ir atidavė užpildytus dokumentus budinčiam pareigūnui.
– Greitai užpildei, – nustebo jis ir net nežiūrėdamas į turinį visą aplanką įdėjo į voką ir užklijavo.
Pamatęs, jog jaunuolis nesiruošia eiti pasitikslino:
– Ar galėčiau kuo nors dar padėti?
– Taip. Pas ką kreiptis dėl kėdės?
– Pas mane. O kas blogai tavo kėdei?
– Jos nėra.
Pareigūnas gūžtelėjo pečiais:
– Matyt 913 kabinete niekada dviejų kėdžių nereikėjo. Aš pasižymėsiu, kad tau jos trūksta, bet artimiausiu metu mes neplanavome daryti pirkimų… Gal reiktų pereiti per kabinetus paieškoti… Žodžiu, problema pažymėta, kaip nors ją išspręsim.
– Dėkui.
Alfas apsisuko link lifto, bet pareigūno balsas jį sustabdė:
– Blankai…
– Taip.
– Girdėjau buvai pirmoje nusikaltimo vietoje. Tavęs nesužeidė?
– Ne. Tai tik paprasta senienų vagystė.
– TO ankstesnė byla irgi atrodė lyg paprasta, tačiau kuo tai baigėsi… – pareigūnas linktelėjo galva į šoną. Jo nurodyta kryptimi ant sienos kabėjo pareigūnų fotografijos su juodomis juostelėmis ant kampo. – Mes labai liūdim prarasdami savo brolius pareigūnus. Saugok save.

——————————————————————————————————-
Klausimas skaitytojams:
Kas ir kodėl paskyrė porininką Milininui?


Comments

  1. O moteriškos kojinės nedvokia ? ar moterys tik pėdkelnes nešioja 😀 ?
    “Naujokas su tavim netems nė dienos” -> netemPs, nes tempė.