Tribūna

Kai užaugsiu būsiu rašytojas

Viešnagė pas Gedeoną 4

by


Vasara. Naktis. Kapinės. Pilnatis prasiveržusi pro didžiulio nudžiuvusio medžio šakas apšvietė keistą susitikimą. Pirmasis sėdėjo ant antkapio šalia pasidėjęs skrybėlę ir rūkė pypkę. Antrasis netoliese įsitaisęs ant žemės.
Pirmasis:
– Tai sakai naujas vampyras mieste?
– Taip, Ulrai, atsirado prieš mėnesį, – atsakė antrasis. Staiga jam nukrito dešinė ranka.
– Skaityk, jo jau nėra, – ramiai tarė Ulras ir įtraukė pypkės dūmą.
– Tai nepaprastas vampyras.
Antrajam pašnekovui dešinė akis nukrito į ant žemės gulinčią ranką. Iš akiduobės išlindo kirminas ir apsidairė kas vyksta pasaulyje.
– Visi jie nepaprasti, – pasakęs Ulras užgesino pypkę, iškratė pelenus, įsidėjo pypkę į vidinę apsiausto kišenę, užsidėjo skrybėlę ir lėtai nuėjo. – Iki ryt, zombi.
– Aš vardą turiu! – ant žemės gulinti zombio ranka parodė nueinančiam žmogui vidurinį pirštą.
Read more

Ponas Pigetas 3

by


Stiklinės durys. Didelėmis raidėmis ant durų užrašyta: privatus detektyvas, Ponas Pigetas; mažesnėmis: išvarau demonus, prajodinėju vienragius, organizuoju keliones į kitą pasaulį.
Detektyvas sėdėjo už savo stalo ir kažką skaitė savo kompiuteryje. Pasigirdo beldimas į duris.
– Prašom, – pasakė vyras nepakeldamas akių nuo kompiuterio.
Į patalpą užėjo maždaug 30 metų moteris.
– Laba dieną, pone Pigetai, aš pas jus su tokiu subtiliu reikalu.
– Visi čia ateina tik su subtiliais reikalais, – atsakė detektyvas nepakeldamas akių nuo kompiuterio.

Read more