Tribūna

Kai užaugsiu būsiu rašytojas

Vampyras pietums (16 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis, Vienuolikta dalis, Dvylikta dalis, Trylikta dalis Keturiolikta dalis, Penkiolikta dalis

Kai Urlas užlipo ant Piemenukų kalnelio Lėja ten jau buvo.
– Labas. Kvar… Kvar…
– Labas, kaip sekasi medžioklė?
– Blogai. O tau? Kvar… kvar…
– Aš irgi neturiu kuo pasigirti, – atsiduso mergina. – Girdėjau Vikingą užpuolė būrys karvių vampyrių.
Read more

Vampyras pietums (15 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis, Vienuolikta dalis, Dvylikta dalis, Trylikta dalis Keturiolikta dalis

Diskusijos su Gedeonu visuomet duodavo įdomių minčių pamąstymui, net jei jis buvo nemirėlis, jo smegenis buvo gyvesnės, nei kai kurių gyvųjų. Tačiau lakstyti du kartus per dieną į dvarą ir trukdyti bajoro nesinorėjo, todėl savo apsilankymą nusprendė atidėti kitai dienai.
Dabar Ulras įsitaisė smuklėje ir užkandžiavo kartu su Vikingu.
Šalia stalo ant sienos pakabino savo anksčiau nusikopijuota apylinkės žemėlapį ir pažymėjo visas žinomas vampyro užpuolimų vietas.
– Kaip manai, koks vampyro skridimo greitis? – paklausė Ulras.
Read more

Vampyras pietums (14 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis, Vienuolikta dalis, Dvylikta dalis, Trylikta dalis

Akula eilinį kartą džiaugsmingai sutiko Ulrą savo dvare:
– Ar turi vėl kokios nors naudingos informacijos man?
Galbūt, – atsakė medžiotojas. – Bet iš tiesų, tai atėjau tikėdamasis gauti naudingos informacijos iš jūsų.
– Ką gi, tu pradėk, o po to aš pažiūrėsiu ar galiu kuo nors padėti tau.
– Galbūt kalbėjotės su Vikingu?
Bajoras susimąstė:
– Ne, per paskutines keletą dienų šis medžiotojas nebuvo atėjęs pas mane.
– Taigi, mus su Vikingu užpuolė du kartus.
– Vampyras? Jūs jį nužudėte?
Read more

Vampyras pietums (13 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis, Vienuolikta dalis, Dvylikta dalis

Ulras pabudo ir neiškarto suprato kur randasi, pasirodo jis miegojo miške šalia lauželio. Iš kitų trijų pusių aplink laužą buvo išdėlioti rastai, kurie atrodė lyg suoliukai. Gedeonas sėdėjo ant vieno rasto ir iš puodelio gėrė kažkokį gėrimą, pagal kvapą, greičiausiai giliukų kavą. Nemirėlis su kažkuo kalbėjosi.
Medžiotojas atsisėdo norėdamas pamatyti pašnekovą, tačiau čia daugiau nieko nebuvo, ar Gedeonas kalbėjosi su papūga?
– Tu vakar buvai toks pavargęs, kad tiesiog užmigai vietoje, – pasisveikino nemirėlis.
– Tu dažnai kalbiesi su savimi? – nusistebėjo Ulras.
Read more

Vampyras pietums (12 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis Vienuolikta dalis

Medžiotojai kelis kartus apėjo raganos namą ieškodami pėdaskų, bet visi buvo jų pačių, galiausiai pikti ir nepatenkinti patraukė į bajoro žemes. Smuklę pasiekė tik vakare. Tylėdami pavalgė ir išlenkė po du bokalus alaus, tuomet Vikingas atsistojo ir patraukė į antrą aukštą. Ulras liko sėdėti vienas, tačiau neilgai.
Vizbaro vietą atsisėdo maždaug penkiolikos metų apsirengęs prastais juodais drabužiais ir murzina prijuoste vaikinas. Medžiotojas valgė laukdamas ką pasakys jaunuolis, o jaunuolis sėdėjo ir žiūrėjo tarsi laukdamas leidimo kalbėti.
– Labas. Kvar… Kvar…
Read more

Vampyras pietums (11 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Antra dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis, Dešimta dalis

Sutvarkę kaminą medžiotojai pajojo keliu į priekį, tol kol jų nebematė medžiotojai, o tuomet pasileido per laukus link numanomos raganos trobelės vietos.
– Aš nemanau, jog vampyras lankėsi šitame kaime, – pareiškė Ulras.
– Sutinku ir man taip pasirodė, – pritarė Vikingas. – Juos kamuoja tik kasdieniai valstiečių rūpesčiai, nieko antgamtiško ar nepaaiškinamo.
– Tai kelionė veltui?
Read more

Vampyras pietums (10 dalis) 1

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Antra dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis, Devinta dalis

Jodamas vikonto žemėmis Ulras negalėjo nesistebėti kontrastais. Jei pas bajorą rodės jau reikia nuimti derlių, tai čia viskas dar žaliavo ir rodės tik nesenai baigė žydėti.
Artėjant vidurdieniui medžiotojai prijojo kaimo ženklą, medyje išdrožinėta skulptūra vaizdavo tris kaukoles: žmogaus, jaučio ir arklio.
– Kaukolių kaimas? – uždavė retorinį klausimą vaikinas.
– Pikuolių, – pataisė jį Vikingas.
– Iš kur tu žinai?
– Mokų skaityti simbolius.
Read more

Vampyras pietums (9 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Antra dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis, Aštunta dalis

Tvankiame pritamsintame kambaryje, lovoje apklota gulėjo moteriškė. Jos akys buvo užmerktos, žandai įdubę, kaktą vagojo raukšlės. Jos veidas spinduliavo skausmą, likusį kūną slėpė stora žąsies plunksnų antklode. Šalia ant medinio suoliuko sėdėjo daktaras ir pasišviesdamas žvake maišė žolelių mikstūrą.
Ulras kaip uraganas įlėkė į kambarį, užmetęs akį į ligonę tuoj pat išlėkė lauk. Liucijus nustebęs lėtai pakėlė galvą ir pažvelgė į duris bandydamas suvokti kas tik ką atsitiko. Po kelių minučių pro jas vėl įlėkė medžiotojas su višta rankose.
– Laikykit, – įsakė Ulras daktarui tokiu balsu, kuriam neįmanoma nepaklusti.
Read more

Vampyras pietums (8 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Antra dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis, Septinta dalis

Medžiotojai antrą kartą rinkosi dvaro menėje, jei pirmą kartą bent jau dalis pasižymėjo dideliu entuziazmu ir noru nuversti kalnus, tai šį kartą visi atrodė vangiai, tačiau šį kartą bent jau nei vienas nebuvo girtas ar plaukiojantis. Kaip ir praėjusį kartą paskutinis atėjo Žvilgantis Kailis. Ulras susimąstė ar kada nors yra matęs tą medžiotoją smuklėje? Galiausiai vyras turėjo prieiti išvados – ne. Kodėl Žvilgantis Kailis visų vengia? Ulras žinoma irgi nebuvo minios mėgėjas, bet vis tiek pasirodydavo bent jau minimalų kartų skaičių grupėje, kad ji laikytų savu.
Taip pat teatrališkai kaip ir pirmą kartą ant pakilos pasirodė šeimininkas. Ant iš anksto parengto stovo jis išvyniojo žemėlapį.
Read more

Vampyras pietums (7 dalis) 0

by


Ankstesnės dalys: Pirma dalis, Antra dalis, Trečia dalis, Ketvirta dalis, Penkta dalis, Šešta dalis

Bajoras su džiaugsmu antrą kartą Ulrą nusivedė į džentelmenų kambarį.
– Na, gal turi man gerų naujienų? – pasiteiravo Akula.
– Ne, – griežtai pareiškė medžiotojas. – Turiu blogų naujienų.
– Blogos naujienos irgi naujienos, – bajoras skėstelėjo rankomis.
Read more