Tribūna

Kai užaugsiu būsiu rašytojas

install.exe Turinys 2 0

by


Turinys

Pirmas epizodas

Antras epizodas
Trisdešimt antra dalis Alfas, Ameritas, Leonidas

Trisdešimt trečia dalis Alfas, Leonidas, Oskaras

Trisdešimt ketvirta dalis Alfas, Leonidas

Trisdešimt penkta dalis Alfas, Leonidas

Trisdešimt šešta dalis Gustavas

Trisdešimt septinta dalis Alfas, Laima, Leonidas

Trisdešimt aštunta dalis Alfas, Ameritas, Laima, Leonidas

Trisdešimt devinta dalis Kendelas

Keturiasdešimta dalis Gustavas

Keturiasdešimt pirma dalis Alfas, Ameritas, Laima, Leonidas

Keturiasdešimt antra dalis Kendelas

Keturiasdešimt trečia dalis Alfas, Laima, Leonidas

Keturiasdešimt ketvirta dalis Gustavas

Keturiasdešimt penkta dalis Alfas, Laima, Leonidas

Keturiasdešimt šešta dalis Alfas, Laima, Leonidas

Keturiasdešimt septinta dalis Alfas, Laima, Leonidas

Keturiasdešimt aštunta dalis Gustavas

Keturiasdešimt devinta dalis Alfas, Ameritas, Laima, Leonidas

Penkiasdešimta dalis Olintas

install.exe (50 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Dešimta dalis, Dvylikta dalis, Devyniolikta dalis, Dvidešimta dalis, Dvidešimt devinta, Trisdešimt trečia Keturiasdešimt devinta

Olintas Panalas manė, jog viršininkas turėtų kartais palepinti savo pavaldinius. Aišku, androidų aptarnavimo būrys nebuvo jo pavaldiniai, greičiausiai kolegos, su kuriais atsitiktinai suvedė likimas. Jie visi priklausė tai pačiai organizacijai ir esama situacija vertė bendradarbiauti būtent šiuos padalinius.
Read more

install.exe (49 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trisdešimt septinta Trisdešimt aštunta, Keturiasdešimt pirma, Keturiasdešimt trečia, Keturiasdešimt penkta, Keturiasdešimt šešta Keturiasdešimt septina, Keturiasdešimt aštunta

Imperatorius sėdėjo mažojo sosto kambaryje ir studijavo sąmokslininkų sąrašą. Visi žmonės paminėti jame jau buvo suimti. Vadai neabejotinai nusipelnė pačios griežčiausios bausmės – mirties, tačiau ką daryti su kitais? Ar jie tikrai pavojingi Imperatoriui? Ar mėgins organizuoti antrą sąmokslą? Iš informacijos pateiktos dokumentuose, rodės, kad bent jau keli iš jų į visą reikalą įsipainiojo per savo kvailumą. Gal kvailių reikėtų pasigailėti?
Atsidarė patalpos durys ir įžengė Pranašė lydima savo vyskupo. Priėjusi iki sosto Laima nusilenkė.
– Džiaugiuosi jus matydamas Pranaše, – prabilo Imperatorius.
– Jūsų Šviesybe, atėjau atsisveikinti, – atsakė mergina.
Read more

install.exe (48 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Keturiolikta dalis, Dvidešimt septinta, Trisdešimt šešta, Keturiasdešimta dalis, Keturiasdešimt ketvirta, Keturiasdešimt septinta

Kai Gustavas Edlas atgavo sąmonę, jis neskubėjo pramerkti akių. Komisarui baisiai skaudėjo galvą. Jo rankos buvo surištos už nugaros prie kėdės atlošo, kojos supančiotos ir pririštos prie kėdės kojų. Jokių galimybių pabėgti. Gustavas atsimerkė apsidairė. Kolega Stefanas Matersonas irgi sėdėjo surištas, uniforma suplėšyta, matyt, pasipriešino užpuolikams geriau nei jis. Gėda, kokį pavyzdį komisaras rodo jaunimui?
– Jau atsigavai? – Edlas pasuko galvą balso link. – Ar žinai kas mes?
– Mūsų niekas nesupažindino… Bet aš nujaučiu. Tik nesuprantu, ką jūs čia veikiate?
– Mums reikia pinigų.
– Jeigu jums reikia pinigų, tai kodėl nesikreipėte į Puritono globos ir paramos fondą? Jis visada padeda imigrantams įsikurti.
– Nebūk gudragalvis, – tarė užpuolikas ir smogė Edlui.
Read more

install.exe (47 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trisdešimt ketvirta Trisdešmt penkta, Trisdešimt septinta Trisdešimt aštunta, Keturiasdešimt pirma, Keturiasdešimt trečia, Keturiasdešimt penkta, Keturiasdešimt šešta

Alfas nusprendė nerizikuoti įkalbinėdamas Imperatoriaus klono ir paėmęs vyno taurę ištirpdė Laimos duotas tabletes, tuomet priėjęs prie klono tarė:
– Paskutinė taurė šį vakarą.
Vaikino laimei Imperatoriaus klonas mielai užsivertė visą taurę. Ką būtų daręs Blankas, jei Imperatorius nebūtų norėjęs gerti, vaikinas nežinojo. Būtų reikėję kaip nors įkalbinėti.
Dabar klonas klusniai žingsniavo ten kur jį Alfas vedė saugomas dviejų sargybinių: vieno priekyje, kito gale. Atėjus iki Imperatoriaus miegamojo sargybiniai pirmiausiai jį patikrino ir tik nieko neradę leido įžengti. Rodos, apie slaptą kambarį jie nieko nežinojo.
Read more

install.exe (46 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trisdešimt trečia Trisdešimt ketvirta Trisdešmt penkta, Trisdešimt septinta Trisdešimt aštunta, Keturiasdešimt pirma, Keturiasdešimt trečia, Keturiasdešimt penkta

Laima tyliai pasišalino iš salės pro tarnų duris, šurmuliuojanti minia jos pasišalinimo net nepastebėjo. Nuo šventinės salės iki trofėjų kambario buvo gan neblogas atstumas, o artėjanti pavojaus Imperatoriui akimirka vertė ją skubėti. Todėl priešais ją išdygęs stambus nelabai aukštas vyras pikta veido išraiška Laimai buvo staigmena. Vyras vilkėjo juodą fraką, į atlapą įsisegęs didžiulę baltą gėlę. Atrodė kaip ir bet kuris Imperatoriaus svečias ir tik auksinės sagos su herbu išdavė, jog jis atstovavo apsaugos personalui.
– Ponia, ką čia veikiate? – griežtai pasakė apsauginis užstodamas galimybę praeiti.
– Norėjau pasipudruoti nosytę ir pasiklydau, – nekaltai atsakė Pranašė.
– Leiskit, aš jus palydėsiu, – pareiškė vyriškis ir pagriebęs Laimą už rankos nusitempė tolyn nuo tikslo.
Read more

install.exe (45 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trisdešimt trečia Trisdešimt ketvirta Trisdešmt penkta, Trisdešimt septinta Trisdešimt aštunta, Keturiasdešimt pirma, Keturiasdešimt trečia, Keturiasdešimt ketvirta

Net ir pasikėsinimas į Imperatoriaus gyvybę nestabdė visų suplanuotų gimtadienio šventimo renginių. Didžiulė rūmų salė buvo pilna žmonių. Viduryje sukosi poros, kairėje pusėje grojo vienintelis Sąjungoje droidų orkestras specialiai atvykęs pasveikinti jubiliatą, dešinėje ant pakylos patogiame soste nuobodžiavo Imperatorius saugomas keturių asmens sargybinių.
Salės pakraščiuose stovėjo stalai nukrauti gausybę vaišių išalkusiems ar ištroškusiems, bei išrikiuotos kėdės pavargusiems nuo šokių. Čia taip pat buvo laiptai į antrą aukštą, kur dideliame balkone, kuriame atsiverdavo įspūdingas vaizdas į Imperatoriaus sodus, galėjo susirinkti visi rūkantys ir norintys pailsėti nuo šurmulio salėje.
Read more

install.exe (44 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Keturiolikta dalis, Dvidešimt septinta, Trisdešimt šešta, Keturiasdešimta dalis Keturiasdešimt trečia

Sekančias kelias dienas Gustavas Edlas praleido sėdėdamas prie kompiuterio. Pirmiausiai jis susirado naujųjų svečių iš kosmouosto nuotraukas ir pažymėjo, kaip ieškomus. Tačiau šis žingsnis davė netikėtus rezultatus. Remiantis sistema, jie įėjo į tualetą ir niekada iš jo neišėjo. Ir jeigu sistemai tai atrodė normalu, Gustavas puikiai suprato, kad taip būti neturi. Gana greitai komisaras priėjo išvados, jog jie naudoja Oktagono sukurtus antkaklius, kurie leidžia pasikeisti veidą į kokį nors kitą. To negalėjo naudoti kosmouoste, nes atliekant muitinės procedūras reikia nuskenuoti akies rainelę ir to proceso metu tikrai būtų užfiksuotas veikiantis antkaklis. Tačiau visai kas kita naudotis mieste. Žmonių akys, kaip ir stebėjimo kameros, deja, yra lengvai apgaunamos antkaklio. Aišku, tai ne komisaro problema. Edlas užpildė pranešimą Puritono mokslininkams, kada nors jie sukurs tobulesnę sistemą, o kol kas reikia suktis su tuo kas yra.
Read more

install.exe (43 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Trisdešimt trečia Trisdešimt ketvirta Trisdešmt penkta, Trisdešimt septinta Trisdešimt aštunta, Keturiasdešimt pirma, Keturiasdešimt antra

Nors Pranašė ir gavo Imperatoriaus kvietimą, su kuriuo galėjo dalyvauti visuose renginiuose, tačiau paaiškėjo, jog jos atvykstant niekas nesitikėjo, todėl ir kambarys nebuvo paskirtas. Galbūt tuo stebėtis per daug ir nereikėtų. Imperatorius ir Pranašė jau daugybę metų siuntinėjo vienas kitam kvietimus apsikeisdami mandagybėmis, tačiau į renginius niekada nevykdavo. Tarnai, matyt, taupydami vietą šį kartą kambario Pranašei nepaskyrė, manydami, kad kai visuomet jinai vis tiek neatvyks. Reikėjo suktis iš susidariusios padėties, tai nebuvo lengva, bet galiausiai pavyko gauti vieno neatvykusio planetos valdovo kambarį.
Read more

install.exe (42 dalis) 0

by


Ankstesnes dalis galima rasti:
Pirma dalis, Ketvirta dalis, Aštuoniolikta dalis Dvidešimt penkta, Trisdešimt devinta, Keturiasdešimt pirma

Kai kitą rytą Kendelas Godeskis atsikėlė skaudėjo visus šonus. Vakar tikrai stipriai kliuvo, dėkui nepažįstamajam… Koks ten jo vardas? Vinis? Banis? Nesvarbu… Jei Kendelas nebūtų gavęs pagalbos iš šono šiandien, vargu ar paeitų. Vyras pažvelgė į veidrodį, gerai kad bent jau nei vienas smūgis nekliuvo į veidą, tai gal niekas ir nepastebės. Kendelas savo sumuštas vietas apsivyniojo medicininiu bintu. Medicininis bintas pagreitindavo gyjimą ir malšindavo skausmą. Ankstesniais savo gyvenimo metais vyras niekuomet nesiskyrė su šiuo nuostabiu išradimu. Deja, šioje visų užmirštoje planetoje tokio dalyko įsigyti buvo neįmanoma. O jo prieš penkis metus atsivežtos atsargos ėjo į pabaigą.
Read more